Białe Złoto

Z Metin2Wiki
Česky
Deutsch
English
Română
Español
Français
Ελληνικά
Italiano
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png
Białe Złoto
Czarne Tło.png
Białe Złoto.png
Opis: Złoto bardziej kolorem przypominające srebro.
Funkcja: Może być przymocowane do akcesoriów z Białego Złota.
Pochodzenie:
Misje: -
Inne:
  • Białe Złoto to przetop uzyskany z rudy, który zwiększa wartość podstawowych bonusów w biżuterii z Białego Złota:
  • Przetop można włożyć tylko do kieszeni wykonanej w biżuterii za pomocą
   Czarne Tło.png
   Diament.png
   Diamentu.
  • Wkładanie przetopów do biżuterii może się nie udać, w takim przypadku wkładany przetop znika, a wartość bonusów w danym przedmiocie nie ulega zmianie.
  • Maksymalna ilość przymocowanego Białego Złota do danego przedmiotu to 3 szt.
  • W określonym czasie przetopy stopniowo znikają z kieszeni biżuterii i wtedy można je zastąpić nowymi. Czas działania klejnotu/przetopu w kolejnych kieszeniach, licząc od góry, wynosi: 24, 12 i 6 godz. Znikanie rozpoczyna się od najniżej położonej kieszeni.
Community
Narzędzia
W innych językach