Niebiańskie Łzy

Z Metin2Wiki

Niebiańskie Łzy

Obrazek
Niebiańskie Łzy.png
Czarne Tło.png
Niebiańskie Łzy.png
Opis
Niebiańskie Łzy
Skrystalizowany deszcz niebios.
Funkcja

Może być przymocowany do akcesoriów z Niebiańskich Łez.

Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak No.pngNo • Niebiańskie Łzy to przetop uzyskany z rudy, który zwiększa wartość podstawowych bonusów w biżuterii z Niebiańskich Łez:
 • Przetop można włożyć tylko do kieszeni wykonanej w biżuterii za pomocą
  Czarne Tło.png
  Diament.png
  Diamentu.
 • Wkładanie przetopów do biżuterii może się nie udać, w takim przypadku wkładany przetop znika, a wartość bonusów w danym przedmiocie nie ulega zmianie.
 • Maksymalna ilość przymocowanych przetopów do danego przedmiotu to 3 szt.
 • W określonym czasie przetopy stopniowo znikają z kieszeni biżuterii i wtedy można je zastąpić nowymi. Czas działania klejnotu/przetopu w kolejnych kieszeniach, licząc od góry, wynosi: 24, 12 i 6 godz. Znikanie rozpoczyna się od najniżej położonej kieszeni.

▲ Na górę ▲

Community
Narzędzia
W innych językach