Niebiańskie Łzy

Z Metin2Wiki
Česky
Deutsch
English
Română
Español
Français
Ελληνικά
Italiano
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png
Niebiańskie Łzy
Czarne Tło.png
Niebiańskie Łzy.png
Opis: Skrystalizowany deszcz niebios.
Funkcja: Może być przymocowany do akcesoriów z Niebiańskich Łez.
Pochodzenie:
Misje: -
Inne:
 • Niebiańskie Łzy to przetop uzyskany z rudy, który zwiększa wartość podstawowych bonusów w biżuterii z Niebiańskich Łez:
 • Przetop można włożyć tylko do kieszeni wykonanej w biżuterii za pomocą
  Czarne Tło.png
  Diament.png
  Diamentu.
 • Wkładanie przetopów do biżuterii może się nie udać, w takim przypadku wkładany przetop znika, a wartość bonusów w danym przedmiocie nie ulega zmianie.
 • Maksymalna ilość przymocowanych przetopów do danego przedmiotu to 3 szt.
 • W określonym czasie przetopy stopniowo znikają z kieszeni biżuterii i wtedy można je zastąpić nowymi. Czas działania klejnotu/przetopu w kolejnych kieszeniach, licząc od góry, wynosi: 24, 12 i 6 godz. Znikanie rozpoczyna się od najniżej położonej kieszeni.
Community
Narzędzia
W innych językach