Pomoc:Artykuły

Z Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Pomoc < Artykuły
Na polskiej Metin2Wiki dozwolone jest umieszczanie artykułów związanych z grą Metin2.pl (wydaną przez Gameforge) oraz jej graczami (strony użytkowników oraz gildii).

Zabrania się umieszczać artykułów:

 • brutalnych, ukazujących przemoc
 • kontrowersyjnych, naruszających zasady współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe np. prowokowanie, podsycanie wrogiej atmosfery
 • łamiących prawo (np. prawa autorskie i pokrewne, m.in. klony gier, będących własnością firmy Gameforge, prawo o ochronie danych osobowych), propagujących łamanie prawa (np. piractwo komputerowe)
 • nawołujących do łamania zasad gry, omijania zabezpieczeń gry lub korzystania z bugów
 • obrażających użytkowników
 • pornograficznych lub w jakikolwiek sposób nawiązujących do pornografii, innych obscenicznych lub przeznaczonych do oglądu tylko przez osoby pełnoletnie
 • propagujących alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające
 • ukazujących hasła, symbole lub ludzi związanych ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm)
 • wulgarnych
 • wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej lub innych przejawów dyskryminacji
 • z ogłoszeniami handlowymi
 • zawierających groźby odnoszące się do życia realnego
 • zawierających jawne reklamy (produktów, usług) przynoszące komuś zyski, zarówno w formie ogłoszeń, jak i ofert handlowych
 • związanych z innymi serwerami Metin2

▲ Na górę ▲

Community
Narzędzia