Port Nowego Kontynentu

Z Metin2Wiki
Port Nowego Kontynentu.png


Port Nowego Kontynentu
INFORMACJE
Mapa

Minimapa Nowego Kontynentu.png

Metiny
Potwory
NPC
Brak metinów na tej mapie
Brak potworów na tej mapie.
Żyły
Brak żył na tej mapie.


Pozostałe informacje
Lokacje potworów
Obszary występowania metinów

Brak.

Brak

Dostępne teleporty
Staruszek
Teleporter
Brak
Nie można dotrzeć na ten obszar za pomocą Staruszka
Nie można dostać się na ten obszar za pomocą Teleporter
Community
Narzędzia