Ruda Ametystu

Z Metin2Wiki
Česky
Deutsch
English
Română
Español
Français
Ελληνικά
Italiano
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png
Ruda Ametystu
Czarne Tło.png
Ruda Ametystu.png
Opis: Może być uszlachetniony do Ametystu używając pieca gildii.
Funkcja: Górnictwo i Alchemia.
Pochodzenie: Żyła Ametystu
Misje: -
Inne: Rudę Ametystu można wydobyć z Żyły Ametystu, a następnie uszlachetnić do
Czarne Tło.png
Ametyst.png
Ametyst . W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Ametystowy Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%. W celu otrzymania Ametystu należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Ametystu, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2) oraz 3.000 Yang.
Community
Narzędzia
W innych językach