Ruda Kryształu Duszy

Z Metin2Wiki
Česky
Deutsch
English
Română
Español
Français
Ελληνικά
Italiano
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png


< Metin2Wiki < Strona:Przedmioty / Spis przedmiotów < Ruda Kryształu DuszyRuda Kryształu Duszy
Czarne Tło.png
Ruda Kryształu Duszy.png
Opis: Może być uszlachetniony do
Czarne Tło.png
Kryształ Duszy.png
Kryształu Duszy używając pieca gildii.
Funkcja: Górnictwo i alchemia.
Pochodzenie:
Misje: -
Inne: Rudę Kryształu Duszy można wydobyć z , a następnie uszlachetnić do
Czarne Tło.png
Kryształ Duszy.png
Kryształu Duszy. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Alchemik Kryształu Duszy (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%. W celu otrzymania
Czarne Tło.png
Kryształ Duszy.png
Kryształu Duszy należy zanieść Alchemikowi 100x Rudy Kryształu Duszy, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2) oraz 3.000
Czarne Tło.png
Yang.png
Yang.
Community
Narzędzia
W innych językach