Ruda Miedzi

Z Metin2Wiki
Česky
Deutsch
English
Română
Español
Français
Ελληνικά
Italiano
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png
Ruda Miedzi
Czarne Tło.png
Ruda Miedzi.png
Opis: Może być uszlachetniona do
Czarne Tło.png
Miedź.png
Miedź używając pieca gildii.
Funkcja: Górnictwo i alchemia.
Pochodzenie: Żyła Miedzi
Misje: Lv 34 - Nowa Zbroja
Inne: Rudę Miedzi można wydobyć z Żyły Miedzi, a następnie uszlachetnić do
Czarne Tło.png
Miedź.png
Miedź. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Miedziany Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%. W celu otrzymania Miedzi należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Miedzi, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2) oraz 3.000 Yang.
Community
Narzędzia
W innych językach