Ruda Rubinu

Z Metin2Wiki
Česky
Deutsch
English
Română
Español
Français
Ελληνικά
Italiano
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png
Ruda Rubinu
Ruda Rubinu.jpg
Opis: Może być uszlachetniony do Rubin.jpg Rubinu używając pieca gildii.
Funkcja: Górnictwo i alchemia.
Pochodzenie: Żyła Rubinu
Misje: -
Inne: Rudę Rubinu można wydobyć z Żyły Rubinu, a następnie uszlachetnić do Rubin.jpg Rubinu. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Alchemik Rubinu (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%. W celu otrzymania Rubin.jpg Rubinu należy zanieść Alchemikowi 100x Rudy Rubinu, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2) oraz 3.000 Yang.jpg Yang.
Community
Narzędzia
W innych językach