Ruda Rubinu

Z Metin2Wiki

Ruda Rubinu

Obrazek
Ruda Rubinu.png
Czarne Tło.png
Ruda Rubinu.png
Opis
Ruda Rubinu
Może być uszlachetniony do Rubinu używając pieca gildii.
Funkcja
Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie

Żyła Rubinu.png Żyła Rubinu

Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTakRudę Rubinu można wydobyć z Żyła Rubinu.png Żyła Rubinu, a następnie uszlachetnić do
Czarne Tło.png
Rubin.png
Rubin. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Alchemik Rubinu (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%. W celu otrzymania
Czarne Tło.png
Rubin.png
Rubin należy zanieść Alchemikowi 100x Rudy Rubinu, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000
Czarne Tło.png
Yang.png
Yang.

▲ Na górę ▲

Community
Narzędzia
W innych językach