Ruda Srebra

Z Metin2Wiki
Česky
Deutsch
English
Română
Español
Français
Ελληνικά
Italiano
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png
Ruda Srebra
Czarne Tło.png
Ruda Srebra.png
Opis: Może być uszlachetniona do
Czarne Tło.png
Srebro.png
Srebro używając pieca gildii.
Funkcja: Górnictwo i alchemia.
Pochodzenie: Żyła Srebra
Misje: Lv 33 - Nowa Broń Kowala
Inne: Rudę Srebra można wydobyć z Żyły Srebra, a następnie uszlachetnić do
Czarne Tło.png
Srebro.png
Srebro. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Srebrny Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%. W celu otrzymania Srebra należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Srebra, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2) oraz 3.000 Yang.
Community
Narzędzia
W innych językach