Ruda Szafiru

Z Metin2Wiki

Ruda Szafiru

Obrazek
Ruda Szafiru.png
Czarne Tło.png
Ruda Szafiru.png
Opis
Ruda Szafiru
Może być uszlachetniony do Szafiru używając pieca gildii.
Funkcja
Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie

Żyła Szafiru.png Żyła Szafiru

Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTakRudę Szafiru można wydobyć z Żyła Szafiru.png Żyła Szafiru, a następnie uszlachetnić do
Czarne Tło.png
Szafir.png
Szafir. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Alchemik Szafiru (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%. W celu otrzymania
Czarne Tło.png
Szafir.png
Szafir należy zanieść Alchemikowi 100x Rudy Szafiru, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000
Czarne Tło.png
Yang.png
Yang.

▲ Na górę ▲

Community
Narzędzia
W innych językach