Ruda Szafiru

Z Metin2Wiki
Česky
Deutsch
English
Română
Español
Français
Ελληνικά
Italiano
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png
Ruda Szafiru
Czarne Tło.png
Ruda Szafiru.png
Opis: Może być uszlachetniony do
Czarne Tło.png
Szafir.png
Szafir używając pieca gildii.
Funkcja: Górnictwo i alchemia.
Pochodzenie: Żyła Szafiru
Misje: -
Inne: Rudę Szafiru można wydobyć z Żyła Szafiru.png Żyła Szafiru, a następnie uszlachetnić do
Czarne Tło.png
Szafir.png
Szafir. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Szafirowy Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%. W celu otrzymania
Czarne Tło.png
Szafir.png
Szafir należy zanieść Alchemikowi 100x Rudy Szafiru, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2) oraz 3.000
Czarne Tło.png
Yang.png
Yang.
Community
Narzędzia
W innych językach