Ruda Szafiru

Z Metin2Wiki
Česky
Deutsch
English
Română
Español
Français
Ελληνικά
Italiano
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png
Ruda Szafiru
Ruda Szafiru.jpg
Opis: Może być uszlachetniony do Szafir.jpg Szafiru używając pieca gildii.
Funkcja: Górnictwo i alchemia.
Pochodzenie: Żyła Szafiru
Misje: -
Inne: Rudę Szafiru można wydobyć z Żyły Szafiru, a następnie uszlachetnić do Szafir.jpg Szafiru. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Szafirowy Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%. W celu otrzymania Szafir.jpg Szafiru należy zanieść Alchemikowi 100x Rudy Szafiru, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2) oraz 3.000 Yang.jpg Yang.
Community
Narzędzia
W innych językach