Ruda Szmaragdu

Z Metin2Wiki
Česky
Deutsch
English
Română
Español
Français
Ελληνικά
Italiano
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png
Ruda Szmaragdu
Ruda Szmaragdu.jpg
Opis: Może być uszlachetniony do Szmaragd.jpg Szmaragdu używając pieca gildii.
Funkcja: Górnictwo i alchemia.
Pochodzenie: Żyła Szmaragdu
Misje: -
Inne: Rudę Szmaragdu można wydobyć z Żyły Szmaragdu, a następnie uszlachetnić do Szmaragd.jpg Szmaragdu. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Alchemik Szmaragdu (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%. W celu otrzymania Szmaragd.jpg Szmaragdu należy zanieść Alchemikowi 100x Rudy Szmaragdu, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2) oraz 3.000 Yang.jpg Yang.
Community
Narzędzia
W innych językach