Ruda Złota

Z Metin2Wiki
Česky
Deutsch
English
Română
Español
Français
Ελληνικά
Italiano
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png
Ruda Złota
Czarne Tło.png
Ruda Złota.png
Opis: Może być uszlachetniona do
Czarne Tło.png
Złoto.png
Złoto używając pieca gildii.
Funkcja: Górnictwo i alchemia.
Pochodzenie: Żyła Złota
Misje: Lv 33 - Nowa Broń Kowala
Inne: Rudę Złota można wydobyć z Żyły Złota, a następnie uszlachetnić do
Czarne Tło.png
Złoto.png
Złota. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Złoty Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%. W celu otrzymania Złota należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Złota, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2) oraz 3.000
Czarne Tło.png
Yang.png
Yang.
Community
Narzędzia
W innych językach