Doyyumhwaji

Z Metin2Wiki
Piekło-Panorama.jpg


Doyyumhwaji
INFORMACJE
Mapa

Doyyumhwaji.jpg

Metiny
Potwory
NPC
Żyły


Pozostałe informacje
Występowanie Ognistego Króla
Obszary występowania metinów

Występowanie Metinów - Piekło.jpg

Występowanie Metinów - Piekło.jpg

Dostępne teleporty
Staruszek
Teleporter
Można dostać się na ten obszar za pomocą Staruszka:
Staruszek w m2 teleportuje do: Pustyni Yongbi i Doyyumhwaji.
Można dostać się na ten obszar za pomocą Teleporter :
Flag yellow.png Flag blue.png Flag red.png
Community
Narzędzia
W innych językach