Legendarny Pamiętnik

Z Metin2Wiki
Česky
Deutsch
English
Română
Español
Français
Ελληνικά
Italiano
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png
< Metin2Wiki < Strona:Przedmioty / Spis przedmiotów < Legendarny PamiętnikLegendarny Pamiętnik
Legendarny Pamiętnik.jpg
Opis: Ten duplikat starożytnej księgi wygląda na bardzo cenny.
Funkcja:
  • Przedmiot ten można sprzedać u Soon
  • Możemy się z nim targować, jednak tylko 4 razy. Potem jego oferta będzie wynosiła już tylko 500.000 Yang.
  • Przed targowaniem generowana jest losowa liczba od 2.600.000 do 3.400.000 Yang (nie znamy jej jednak).
  • Jeśli podamy nieprawidłową kwotę lub co najmniej dwukrotnie przekraczającą ową uprzednio wylosowaną Soon doda do niej od 100.000 do 500.000 Yang i taką cenę nam zaoferuje. (w tym wypadku możemy otrzymać maksymalnie od 3.900.000 do 2.700.000 Yang).
  • Jeśli podamy kwotę prawidłową i nieprzekraczającą dwukrotnie tej wygenerowanej losowo Soon od razu przyjmie naszą ofertę. (tym sposobem otrzymamy maksymalnie od 6.800.000 do 5.200.000 Yang.

Pochodzenie:
Misje: Lv 75 - Pamiętnik Legendy
Inne: -
Community
Narzędzia
W innych językach