Ruda Niebiańskich Łez

Z Metin2Wiki
Česky
Deutsch
English
Română
Español
Français
Ελληνικά
Italiano
Türk


Zespół Metin2.pl
Chat
Statystyki


Email-icon.png


< Metin2Wiki < Strona:Przedmioty / Spis przedmiotów < Ruda Niebiańskich ŁezRuda Niebiańskich Łez
Czarne Tło.png
Ruda Niebiańskich Łez.png
Opis: Może być uszlachetniona do
Czarne Tło.png
Niebiańskie Łzy.png
Niebiańskie Łzy używając pieca gildii.
Funkcja: Górnictwo i alchemia.
Pochodzenie: Żyła Niebiańskich Łez
Misje: -
Inne: Rudę Niebiańskich Łez można wydobyć z Żyły Niebiańskich Łez, a następnie uszlachetnić do
Czarne Tło.png
Niebiańskie Łzy.png
Niebiańskie Łzy. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Alchemik Niebiańskich Łez (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%. W celu otrzymania Niebiańskich Łez należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Niebiańskich Łez, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2) oraz 3.000 Yang.
< Metin2Wiki:Portal < Strona:Przedmioty / Spis przedmiotów < Ruda Niebiańskich Łez
Community
Narzędzia
W innych językach